Delgängad bult M6S FZV

Bult i varmgalvaniserat utförande

Ytbehandlingen är utomhusanpassad, rostar inte på samma sätt som elgalvanisering-